Mencshely, Külterület

Eladó külterületi telek
Mencshely, Külterület
Telekterület
89000 m²
Közvetítői azonosító: COM mencstel
Azonosító: 30816079
Lépj kapcsolatba a hirdetővel
Kattints a referens összes hirdetéséhez
Leél-Őssy Tamás
Leél-Őssy Tamás
Megosztás
Nyomtatás
Elrejtés
Hiba jelzése

Eladó külterületi telek

Beépíthetőség
35%
Szintterületi mutató
nincs megadva
Bruttó szintterület
nincs megadva
Villany
utcában
Víz
van
Gáz
utcában
Csatorna
utcában

Leírás

Balaton-felvidéken Mencshely és Óbudavár közti külterületen eladó KÜLÖNLEGES LOVARDA besorolású és általános mezőgazdasági besorolású terület, mely kb. 8,9 ha nagyságú, Balatonra panorámás részekkel, erdővel és szántóval is rendelkezik, az összesen 6 külön HRSZ-en lévő terület, csak egyben eladó!
Aszfalt úton több irányból is megközelíthető a terület!

Különleges lovarda övezet (K-lov)
16/A. §.
1. Különleges lovarda terület a Szabályozási terven K-lov jellel szabályozott területfelhasználási
egység.
2. Az övezetben sportolási és az ehhez kapcsolódó állattartási célú létesítmények épületei,
építményei továbbá vendéglátó, kereskedelmi, szállás és kiszolgáló valamint egyéb
raktár építmények helyezhetők el.
3. Az építési övezet telkei az OTÉK 8. § szerinti részleges közművesítettség kiépítése
esetén építhetők be.
4. Az K-lov övezet építési telkeinek kialakítása és beépítése során alkalmazandó
paramétereket a következő táblázat szerint kell meghatározni:
Max. beépítettség mértéke: 35%
Max. építmény magasság: 4,5 méter, (lovarda 7,5 méter)
Legkisebb zöldfelület: 50%
5. Az építési övezetekben az épületkialakítás feltételei a következők:
- épület 37-46° közötti hajlásszöggel létesíthető, kivéve a lovarda és raktár céljára
szolgáló épületek esetén, ahol ez 15-40° lehet.
- A lovardára tetőhéjalásként pala és kistáblás lemezfedés nem alkalmazható, egyéb
épületeknél a 6.§-ban szabályozott hájalás alkalmazható.
- a homlokzati felületek anyagai lehetnek természetes színű tégla, fa, kő illetve
vakolat meszelt, törtfehér vagy világos szürke pasztell színekben;
- loggia, erkély nem alakítható ki;
- nyílászárók sötét színűre pácolt vagy festett kivitelűek lehetnek.
6. A. 16 méternél hosszabb épületek homlokzatait építészeti eszközökkel tagolni kell.
7. A lovarda épület max. homlokzat magassága a 4,8 m-t, gerincmagassága a 15,0 m-t nem
haladhatja meg.
8. A lovarda és lótartó létesítmények csak zárt szigetelt trágyatárolóval építhetők meg a
víz és levegőtisztaság védelemi előírások betartásával.
9. Az övezetben kizárólag fából, vagy cserjesávval takart drótfonatból álló áttört kerítés
létesíthető max. 60 cm magas lábazattal. Tömör kerítés az övezetben nem alakítható ki.
10. Különleges sport terület övezetében a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások
vonatkoznak:
a. az egyes telkek zöldfelülettel borított részét a szabályozási tervlapon jelölt
beültetési kötelezettségű területen háromszintű (tömör záródású alacsony-magas
cserjesáv, lombos fa) védő-takaró fásítással történő – területre jellemző, tájhonos,
lombhullató cserje- és fafajok alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintű
növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/2-ét
boríthatja.
b. az építési övezetben a zöldfelületek kialakítására vonatkozóan az engedélyezési
terv részeként kertépítészeti tervet (M 1:500) kell készíteni. A kertépítészeti terv
elbírálásakor az építésügyi hatóság különösen a következőkre van figyelemmel
i. a telekre előírt legkisebb zöldfelületi arányra, a zöldfelületek kialakítására
(például többszintű növényállomány telepítésének kötelezettsége), a
zöldfelületek ökológiai szerepére vonatkozó előírások betartása ellenőrizhető
legyen, különösen
ii. a burkolt és zöldfelülettel fedett felületek telken belüli nagysága, a tervezett
növényzet telken belüli elhelyezkedése és a növényállomány jellege (lombos
fa, örökzöld, térhatároló cserje, cserje, talajtakaró, évelő, gyep stb.)
c. a növénytelepítés során elsősorban tájhonos növényfajok alkalmazása
engedélyezhető. (Javasolt növényfajok: kökény, húsos som, cserszömörce,
mandula, kislevelű hárs, virágos kőris.) Ettől eltérni csak az épületek közvetlen
környezetében lehet.
d. telkek megosztása esetén az (a)-(d) pontok előírásainak minden kialakuló telek
esetén érvényesülnie kell.
11. A gépjárművek telken belüli tárolására az alábbi előírások vonatkoznak:
- fedett gépjárműtároló új épület esetén csak a fő rendeltetést szolgáló épületben ill.
azzal egybeépítetten helyezhető el,
- felszíni parkolók fásítva alakítandók ki, négy parkolóhelyenként 1 db, környezettűrő
lombos fa telepítendő,
- a talaj és a felszín alatti vizek védelme, a terület érzékenysége miatt a gyephézagos
burkolat használata tilos.
12. A közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos építményeik
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az
esztétikai követelmények érvényesítése céljából csak terepszint alatti elhelyezés
engedélyezhető, még akkor is, ha a közhálózat föld feletti vezetésű.”
Lépj kapcsolatba a hirdetővel
Kattints a referens összes hirdetéséhez
Leél-Őssy Tamás
Leél-Őssy Tamás