Bezárás

Budakalász, Omszk park

Kiadó egyéb telek
Pályázat
Ez a hirdetés több mint 3 hónapja frissült utoljára.
Lehet, hogy már nem aktuális.
Telekterület 1 200 m²
Ár havonta 120 000 Ft
  • Térkép
Nagy Péter
06 70 682 ···
Budakalász Város Önkormányzata
Üzenetet küldök

Kiadó egyéb telek

Költözhető azonnal
Min. bérleti idő 2 év
Beépíthetőség nincs megadva
Szintterületi mutató nincs megadva
Bruttó szintterület nincs megadva
Villany van
Víz van
Gáz nincs megadva
Csatorna nincs megadva
NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„A Budakalászon, a Kalászi Sportcsarnok parkoló bejáratánál lévő önkormányzati tulajdonban lévő üres terület bérbeadására”
Kiíró: Budakalász Város Önkormányzata
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Telefon: . A pályázati felhívás tárgya
Nyílt pályázat a 2011 Budakalász, a Kalászi Sportcsarnok parkoló bejáratánál lévő önkormányzati tulajdonban lévő, volt gáztöltő állomás üres terület bérbeadására.
Pályázati feltételek:
•A terület kereskedelmi célokra hasznosítható
•2 havi bérleti díjnak megfelelő kaució bérleti szerződés megkötése előtt történő befizetése
•bérleti díjak minden hónap 10. napjáig történő előre befizetése utalással
•villanyóra saját névre íratása
A pályázat kiírójának kötelezettségei:
•a bérlemény birtokba vehető állapotba helyezése
•Villanyfogyasztás tartozásmentes állapota
A bérleti szerződés időtartama: 2- 5 év.
A terület mérete: kb. 1.200 m2.
Közművek:
villany (3x25 A), 1-1 1 m3-es víz és szennyvíztartály, fúrt kút.
Felépítménnyel nem rendelkezik, de a tulajdonossal egyeztetve könnyűszerkezetes, nem állandó falazatú épület létesíthető. Részben hiányos aszfaltburkolat. Drótkerítés, mechanikus vaskapuval.
Minimális bérleti díj: 120.000.- Ft+áfa/hó
Bérleti jogviszony legkorábbi kezdete: pályázatok elbírálása után azonnal.

A Bérbeadó vállalja előre egyeztetett időpontban a helyiség megtekinthetőségének biztosítását.

Az ingatlan az Auchan áruház felől közelíthető meg.
2. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatokat zárt borítékban feladó nevének és címének feltűntetésével és a következő felirattal ellátva:
„Volt gáztöltő”
magyar nyelven, 1 darab eredeti példányban, kell benyújtani személyesen, meghatalmazott útján, vagy postai úton Budakalász Város Önkormányzata, 2011. Budakalász, Petőfi tér 1 címen.
3. A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő)
3.1. 2020. január 15
3.2. Pályázó a határidő lejártáig írásban módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát.
4. A pályázatoknak az alábbi adatokat, iratokat kell tartalmaznia
4.1. A Pályázó ajánlata
4.1.1. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben több Pályázó azonos ajánlatot tesz, akkor a Kiíró ezekkel a Pályázókkal külön tárgyal a legkedvezőbb összegű ajánlat elérése érdekében.
4.2. Elérhetőségi adatok
4.2.1. A Pályázó telefonszáma, e-mail címe.
4.2.2. A Pályázó által kijelölt kapcsolattartó telefonszáma.
4.2.3. A Pályázó levelezési címe.
4.3. Egyéb dokumentumok
4.3.1. A gazdasági társaság esetén cégkivonat és az aláírásra jogosult aláírási címpéldánya másolati példányban.
4.3.2. Magánszemély esetén személyi azonosító adatok megadása (születési hely, időpont, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcím), továbbá adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat.
4.3.3. Elfogadó nyilatkozat a hirdetményben foglaltak elfogadásáról.
4.3.4. Mind magánszemély, mind gazdasági társaság esetén igazolás a NAV-tól, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik.
5. Kizáró okok
•60 napot meghaladó köztartozás áll fenn.
•Alkalmatlan a Pályázó, ha a pályázat kiírója felé bármilyen lejárt tartozása áll fent a pályázat elbírálásának időpontjában.
6. Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtása határidejének lejártától kezdődik. A Pályázó ajánlatához a pályázat benyújtása határidejének elteltétől számított 15 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert Pályázóval szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.
7. A pályázat elbírálásának módja
7.1. A Kiíró megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból – az indokul szolgáló okok megjelölésével – ki kell zárni.
7.2. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
7.3. Elbírálás számítása:
60% az ajánlati ár
40% az ajánlott bérleti időtartam.
pályázóAjánlott bérleti díjadható pont és súlykapott pontBérleti időtartamadható pont és súlykapott pontÖssz-pont szám

Pályázó

Pályázó
Pályázó,alapján az elbírálás során a bérleti díj 0,6-os szorzóval, a bérlet időtartama 0,4-es szorzóval szerepel, amelyhez a 2 kategória első helyezettje 100, a második 75, a harmadik 50, a negyedik 25, ötödik helyezettől nem kapnak pontot. A két kategória pontja és súlyainak szorzata összegzésre kerül, amely a végeredményt adja.
8. Eredményhirdetés
8.1. A pályázatok bontását a Polgármester által írásban kinevezett 3 fős bizottság bírálja el, jegyzőkönyv készítése mellett. A Kiíró az eljárás eredményéről az ajánlatok bontását követő 5 napon belül írásban értesíti a Pályázókat. A beadott pályázatok az eredményhirdetés után megtekinthetők a pályázók számára. A bontáson előzetes bejelentkezés után bármely ajánlattevő részt vehet.
8.2. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem nyújtottak be pályázati ajánlatot, vagy ha a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
8.3. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélkül történő érvénytelenné nyilvánítására az eredményhirdetés időpontjáig.
9. Szerződéskötés
A Kiíró az eredményhirdetést követő naptól számított 15 napon belül a nyertes Pályázóval, vagy visszalépése esetén az eljárás második helyezettként kihirdetett Pályázóval szerződést köt.
10. További információk
10.1. A postán feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidőig sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli.
10.2. A pályázat összeállításának minden költsége Pályázót terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül Kiíró nem tehető felelőssé a pályázat költségeivel kapcsolatban.
10.3. A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítást ad:
Pál József Gazdasági és Adó Főosztály-vezető. Tel:. e-mail:
Budakalász, 2019 27.

Pályázati anyag letöltése (DOCX, 21 KB)

Térkép

A környék hasonló hirdetései térképen
BKK megállók a közelben
Busz

Kapcsolat a hirdetővel

Ez a hirdetés több mint 3 hónapja frissült utoljára.
Lehet, hogy már nem aktuális.
Budakalász Város Önkormányzata
Az iroda összes hirdetése
06 70 682 ···
Üzenetet küldök
Neked ajánljuk

Elérted a hirdetőt telefonon?