Bátaszék, Budai utca 120.

Eladó egyéb telek
Telekterület 8 909 m²
Ár 32 millió Ft
  • Térkép
Lidl Magyarország Bt.
06 80 020 ···
Lidl Magyarország Bt.
Üzenetet küldök

Eladó egyéb telek

Beépíthetőség nincs megadva
Szintterületi mutató nincs megadva
Bruttó szintterület nincs megadva
Villany nincs megadva
Víz nincs megadva
Gáz nincs megadva
Csatorna nincs megadva
Bátaszéken a régi 55. számú főút és az 56. számú főút kereszteződésénél, a MOL kút mögött, széles utcafronttal rendelkező 8909m2-es telek eladó.

A teljes terület beépítetlen. Az ingatlan egy helyrajzi számon van. Az ingatlanra van jogerős építési engedély.

A szabályozási terv szerint az övezeti besorolás: különleges kereskedelmi övezet.
A beépíthetőségi paraméterek az alábbiak: beépítés maximális mértéke 40%, minimális zöldfelület aránya 40%.

Az ár minimális nettó licitár.

Lidl Ingatlan értékesítési szabályzat
1.Hirdetés:
Eladó az eladásra szánt ingatlanjait döntésének megfelelő Hirdetési felületeken eladásra meghirdeti.
A hirdetés minimális tartalma:
a)Ingatlan címe
b)Ingatlan területe
c)Ingatlan Minimális nettó licitára
d)Ingatlan leírása (elhelyezkedés, beépítési előírások, fotók)

2.Ajánlat:
Ajánlat megküldése Eladó részére kizárólag írásban, elektronikus úton történhet a Lidl) honlapján erre a célra közzétett formanyomtatvány segítségével. Az Ajánlat megküldésével Ajánlattevő nyilatkozik jelen szabályzat elfogadásáról.
Ajánlat minimális tartalmának megfelelő ajánlat Eladóhoz történő beérkezését követően a Minimális nettó licitár Ajánlattevő által történő megajánlásával Eladó automatikusan megindítja a Versenyeztetési folyamatot.

3.Versenyeztetési folyamat:
Eladó fent írt 2. pontban foglalt ajánlat beérkezését követően megindítja az ingatlan értékesítését célzó 30-60 napig tartó Versenyeztetési folyamatot. Ennek során:
a)Eladó az ingatlanon elhelyezett hirdetési molinót kivéve minden Hirdetési felületen (pl.: internetes portálokon) 15 munkanapon belül jelzi az aktuális Minimális nettó licitárat, valamint az Ajánlattevőt/Ajánlattevőket e-mail-ben is tájékoztatja a pályáztatás megindításáról, valamint annak lezárásának dátumáról.
b)Eladónak jogában áll további ajánlatok bekérése és befogadása.
c)A Versenyeztetési folyamat lezárultával Eladó a legmagasabb ajánlott vételár alapján megkezdi az alább részletezett Engedélyezési folyamatot.
d)Amennyiben a Versenyeztetési folyamat során egy időben két azonos összegű (legmagasabb) ajánlat áll Eladó rendelkezésére, úgy az Eladó e-mailben felhívja az Ajánlattevőket újabb ajánlat tételére 5 napos határidővel.
e)Azonos összegű ajánlatok esetében Eladó saját hatáskörben jogosult győztest hirdetni.
f)A Versenyeztetési folyamat lezárását követően Eladó nem fogad be több ajánlatot.
g)Eladó a PTK. 6:74.§ (2) bekezdése alapján kiköti magának a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadhatja.
h)Eladó a PTK. 6:74.§ (3) bekezdése alapján a felhívást a Versenyeztetési eljárás lezárásáig visszavonhatja.4.Engedélyezési folyamat:

A fent írt 3.c pontban foglaltakat követően az Eladó megindítja az ingatlan értékesítésének belső engedélyezését célzó Engedélyezési folyamatot. Az engedélyezési folyamat során Eladó megkéri az anyacégének engedélyét a szóban forgó ingatlan értékesítésére vonatkozóan.
Eladó tájékozatja Ajánlattevőt, hogy az engedély beszerzésére, illetve annak határidejére semmilyen garanciát nem vállal, azonban tájékoztatásul közli, hogy ennek időigénye legfeljebb 1 év.
5.Szerződéskötés:
A 4. Pontban foglalt engedély beszerzését követően Eladó és Ajánlattevő adásvételi szerződést kötnek a szóban forgó ingatlanra vonatkozóan.
Eladó előre felhívja a figyelmet az adásvételi szerződésben kikötött alábbi feltételekre:
a)Vevő Eladó részére 5 év határozott időtartamra jelen szerződés aláírásával elővásárlási jogot enged
b)az Ingatlanon 5 évig nem jogosult élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységet folytatni, illetőleg harmadik személyek részére sem jogosult ilyen tevékenység folytatását engedélyezni. A jelen pont szerinti kötelezettség megszegése esetén Vevő köteles Eladó részére a Vételár kétszeresével megegyező kártalanítást fizetni.
Fogalom meghatározások
Ajánlat minimális tartalma:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő e-mail címe:
Ajánlattevő telefonszáma:
Cégjegyzékszám (amennyiben cég az ajánlattevő):
Képviselő(k) neve(i) (amennyiben cég az ajánlattevő):
Ingatlan címe:
Ajánlott nettó vételár:
A Versenyeztetési folyamat kizárólag a 2. pontban leírtak szerint a MINIMÁLIS NETTÓ LICITÁR Ajánlattevő által történő megajánlásával veszi kezdetét.
Ajánlattevő: Az ingatlanra – az Ajánlat minimális tartalmának megfelelő – vételi ajánlatot benyújtó magánszemély, ill. vállalkozás.
Eladó: Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.; Cg.)
Hirdetési felület: Azon médiafelületek, ahol Eladó az értékesíteni kívánt ingatlanait eladásra meghirdeti. Ezek jellemzően az alábbiak: ; ; valamint az ingatlanon elhelyezett molinó.
Minimális nettó licitár: A hirdetésben megjelölt azon összeg, aminek megajánlását követően Eladó kötelezi magát a Versenyeztetési folyamat megindítására.

Lépjen kapcsolatba a hirdetővel!

Lidl Magyarország Bt.
A referens összes hirdetése
06 80 020 ···
Lidl Magyarország Bt. Az iroda összes hirdetése
Üzenetet küldök
Neked ajánljuk

Elérted a hirdetőt telefonon?