Balatonakali, Hóvirág utca 48.

Eladó lakóövezeti telek
Balatonakali, Hóvirág utca 48.
Telekterület
1106 m²
Azonosító: 32345158
Lépj kapcsolatba a hirdetővel
Meretei Anikó
Referens összes hirdetése
Balatonakali Község Önkormányzata
Iroda összes hirdetése
Megosztás
Nyomtatás
Elrejtés
Hiba jelzése

Eladó lakóövezeti telek

Beépíthetőség
25%
Szintterületi mutató
nincs megadva
Bruttó szintterület
nincs megadva
Villany
utcában
Víz
telken belül
Gáz
telken belül
Csatorna
telken belül

Leírás

A PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY HATÁRIDEJE LEJÁRT, DE A KÉSŐBBIEKBEN UGYANILYEN FELTÉTELEKKEL ISMÉT KIÍRÁSRA KERÜL MAJD.

Tájékoztatásul a korábbi pályázati feltételek:

Balatonakali Község Önkormányzata a tulajdonában lévő
beépítetlen terület értékesítésére pályázatot hirdet


1.)Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 95/2021. (VI. 30.) számú ha-tározata értelmében értékesítésre hirdeti meg a Balatonakali 60/2 hrsz-ú, helyileg a Hóvirág utcában található, 1106 m2 alapterületű közművesített (víz, csatorna, villany, gáz-csatlakozás lehetőség) építési telkét az alábbi feltételekkel:

- A telekre az Önkormányzat 3 éves beépítési kötelezettséget ír elő, és ennek biztosítá-sára a telket elidegenítési tilalommal terheli meg. (Ez maximum 1 évvel meghosszabbít-ható.)
- Kiköti, hogy amennyiben a beépítési kötelezettséget a vevő nem teljesíti, úgy az önkormányzat a telket az eredeti vételáron visszavásárolja.
- Az Önkormányzat 3 évre telekadó mentességet biztosít. Amennyiben ezen mentességi időtartam alatt a telek értékesítésre kerül vagy visszakerül az önk.hoz, vagy a lakóház nem épül fel, a telekadót visszamenőlegesen a tulajdonszerzést követő év első napjától (késedelmi kamattal együtt) meg kell fizetni.
- Az ingatlan per-, igény- és tehermentes.

2.) Az ingatlan tulajdonjogának megszerzési időpontja: a vételár teljes kifizetését követően.

3.)A telek kikiáltási ára: 30.700.000,-Ft, azaz Harmincmillió-hétszázezer Forint.

A pályázaton való részvételt az Önkormányzat a 1-00100002 számú költ-ségvetési számlájára történő 3 Millió Ft bánatpénznek a beadási határidőig történő előzetes befizetéséhez köti.

Több jelentkező esetén licitálásra kerül sor.
A nyertes pályázó esetén a vételárba a fenti összegű bánatpénz beleszámít. Azonban, ha a nyertes nem köt adásvételi szerződést vagy a vételár fennmaradó részét nem fizeti - 2 hónapon belül - meg, a bánatpénz összegét elveszíti.
A többi pályázó a bánatpénzt a tárgyalást követő 5 napon belül visszakapja.

4.) A pályázatot 2021. augusztus 9.-én 1400 óráig írásban lehet benyújtani „Telekvásárlási pályázat 60/2 hrsz.” jeligével ellátva a polgármesternek (Cím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.).

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó(k) nevét, a címét, elérhetőségét, nyilatkozatot há-zasság/élettársi kapcsolat fennállásáról; nyilatkozatot a fenti (1. pontban felsorolt) feltételek fennállásáról, vállalásáról, valamint a pályázati feltételeknek az elfogadását és a bánatpénz befizetésének igazolást.

5.) A pályázati tárgyaláson – előzetes értesítés nélkül – a Tihanyi Közös Önkormányzati Hiva-tal Balatonakali Kirendeltségén (Balatonakali, Kossuth L. u. 45.) 2021. augusztus 11.-én de. 1000 órakor, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázatát az előírt tartalommal és határidőben erre az ingatlanra benyújtotta.
Meghatalmazott csak szabályszerű meghatalmazással vehet részt a tárgyaláson.

6.) Több jelentkező esetében az ajánlattevőknek az ingatlan vételárára licitálni kell a pályázati tárgyaláson.
A pályázók megszabott min. 100.000,-Ft licitlépcsőkkel licitálhatnak egymás ajánlatára. Ettől magasabb licitlépcsőben a pályázók közösen megállapodhatnak.
A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a tárgyaláson a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.

Azonos összeget megajánlók között az alábbi priorítási sorrend a mérvadó:
I.) akali igénylő,
II.) (több) gyermekes család,
III.) házaspár,
IV.) élettársi kapcsolatban élők,
V.) egyedülálló.

Amennyiben a nyertes pályázó a fenti időn belül nem köt adásvételi szerződést vagy nem fizeti ki a vételárat, a sorban utána legmagasabb ajánlatot tevőt kell nyertesnek tekinteni.

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget az előírtaknak. A pályázatíró fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására.

A telek a pályázati tárgyalás előtt Balatonakali, Hóvirág utcában megtekinthető, bejárható.
Lépj kapcsolatba a hirdetővel
Meretei Anikó
Referens összes hirdetése
Balatonakali Község Önkormányzata
Iroda összes hirdetése