Bezárás

Pusztazámor, Pest megye

Eladó általános mezőgazdasági ingatlan
Telekterület 300 959 m²
Ár 100 millió Ft
  • Térkép
Kis Éva
06 70 434 ···
Térvarázs Stúdió Kft.
Üzenetet küldök

Eladó általános mezőgazdasági ingatlan

Pusztazámoron 30 hektárnyi, összesen 11 helyrajzi szám alatt szereplő Má (általános mezőgazdasági terület) és Ev (védelmi rendeltetésű erdő) együttesen eladó összesen 100 M Ft-ért. A tulajdoni lap szerint ebből 18,325 ha szántó, 7,57 ha erdő, 3,2 ha gyep, legelő, maradék része pedig nádas és út besorolású.
Az Má jelű övezetben intenzív (kertgazdasági) művelés esetén 3, extenzív (jellemzően szántóföldi) művelés esetén legfeljebb 5 ha-onként építhető egy min. 30 - max. 100 m2 alapterületű, földszintes, max 3,5 m építménymagasságú , magastetős, művelési ágnak megfelelő, tájbaillő gazdasági épület. A mezőgazdasági övezetek telkei a növénytermesztési és az állattenyésztési tevékenységek területei, ezért itt jellemzően a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el, azonban kivételesen, az övezeti előírásokban foglalt feltételek fennállása esetén lakóépület is építhető. Az övezetben épület, építmény csak szabadon állóan helyezhető el, külterületen épület oldalhatárra nem építhető. Az épület elhelyezésekor legalább 10 m mélységű előkertet és a szomszédos telekhatártól minimum 5 méter oldaltávolságot kell biztosítani.
Az Ev jelő övezetbe soroltak a tervezett véderdők és védőfásítások területei, melyek közhasználat elől elzárt véderdőként alakítandók ki. E területeken csak a rendeltetésszerű használatot elősegítő létesítmények, építmények helyezhetők el, az övezet tartós emberi tartózkodásra szolgáló épülettel nem építhető be.
A területből egy majdnem 5 hektárnyi, szántó besorolású rész akár külön is megvásárolható.

Kapcsolat a hirdetővel

06 70 434 ···
Üzenetet küldök